K čemu slouží poštovní směrovací číslo

Poštovní směrovací číslo slouží pro jednoznačnou identifikaci adresy v poštovním styku. Bez něj bychom obtížně určovali přesné místo, protože obcí se stejným názvem a stejnou ulicí může být v zemi více. Zároveň také zjednodušuje třídění zásilek.

V ČR má každá část obce má své PSČ, přičemž prochází-li některá ulice více částmi obce, může mít každá část ulice jiné směrovací číslo. (V některých částech Slovenska toto neplatí a pro určení PSČ je nutné znát nejen obec, ale i název ulice.) Některé významné instituce nebo podniky mají svoje vlastní PSČ, které v takovém případě odpovídá jejich přihrádce na dodací poště.

Historie

S rozrůstající se populací a rozšiřováním infrastruktury měst se stávalo čím dál tím komplikovanější doručování poštovních zásilek. Proto již v 19. století se začala některá velká evropská města rozdělovat do číselně označených čtvrtí. První, kdo takto učinil byl v roce 1853 Londýn, rozčleněný do 10 městských obvodů.

Po první světové válce se číselné členění začalo dostávat i do menších měst. PSČ v podobě jaké ho známe dnes, bylo poprvé zavedeno na Ukrajině v roce 1932 a vydrželo 7 let, než bylo zrušeno. Další kdo zavedl PSČ bylo Německo za druhé světové války. Po ní se systém směrovacích čísel začal rozšiřovat do různých zemí po celém světě. Dnes se PSČ nebo jeho obdoby používají téměř ve všech zemí, výjimků tvoří např. některé části Afriky.

V samotném Československu bylo zavedeno v roce 1973. Později jeho správu převzala Česká a Slovenská pošta.

Formát

Tvar směrovacích čísel je v každém státě jiný. Nejčastěji se používají numerické a alfanumerické znaky, v kombinaci s mezerou nebo pomlčkou. V ČR se PSČ dělí na dvojčíslí a trojčíslí, kde první písmeno dvojčíslí přibližně odpovídá původnímu rozdělení Československa:

Jak zapisovat PSČ

PSČ má v České a Slovenské republice tvar pěticiferného čísla, složeného z trojčíslí a dvočíslí odděleného mezerou. Jeho formát tedy vypadá XXX XX, např. 440 01 pro Louny. Zapisuje se na začátek posledního řádku adresy a za ním se uvádí název obce. Mezi tyto dva údaje neděláme čárku. Taková adresa pak může vypadat:

Pan
Josef Novák
Mírové nám. 35
440 23 Louny

Pokud posíláme něco do zahraničí, je dobré si zjistit, jak má vypadat úprava zápisu poštovní adresy pro danou zemi a jakým může být jazykem. Pokud chcete posílat konkrétně na Slovensko, je styl zápisu skoro stejný jako u nás, jen je potřeba přidat na konec ještě řádek s názvem země - Slovenská republika, Slovensko, nebo jen zkratkou SK, například:

Paní
Gizela Lakatošová
Novomeského 497/7
949 11 Nitra
Slovenská republika

Názvy PSČ v cizině

Velká Británie, Kanada - postcode/postalcode
USA - ZIP code
Irsko - Eircode
Slovensko - Poštové smerovacie číslo
Německo/Rakousko - PLZ (Postleitzahl)
Postcode - Nizozemsko
Brazílie, Portugalsko - CEP (Código de Endereçamento Postal)
Polsko - PNA - Pocztowe Numery Adresowe / kod pocztowy
Itálie - CAP - codice di avviamento postale
Chorvatsko - Poštanski broj
Lotyšsko - Pasta indekss
Litva - Pašto kodas
Izrael - מיקוד‎‎ - Mikud
Turecko - Posta kodu
Rumunsko - cod poștal
Norsko - postkode/postnummer
Dánsko - postnummer
Maďarsko - irányítószám
Rusko - Почто́вый и́ндекс
Ukrajina - поштовий індекс
Malta - kodiċi postali
Vietnam - Mã bưu chính
Indie - PIN code, pincode

PSČ na úředním dopise

PSČ na dopise jedné z českých univerzit