Obec Bodok

Bodok se dělí na tyto části:

Část obce PSČ Poštovní pobočky
Bodok
956 08 Horné Obdokovce