Obec Krtovce

Krtovce se dělí na tyto části:

Část obce PSČ Poštovní pobočky
Krtovce
956 03 Hajná Nová Ves