Obec Nitrianska Blatnica

Nitrianska Blatnica se dělí na tyto části:

Část obce PSČ Poštovní pobočky
Nitrianska Blatnica
956 05 Radošina