Obec Nitrianska Streda

Nitrianska Streda se dělí na tyto části:

Část obce PSČ Poštovní pobočky
Nitrianska Streda
956 16 Nitrianska Streda